Gabrielė Labanauskaitė – dramaturgė, teatrologijos mokslų daktarė. Iš prigimties Gabrielei svarbu nuolat ieškoti naujų tekstinių formų, telkti kūrybinius tinklus ir suteikti galimybę kartu augti, bręsti bei bendradarbiauti skirtingų sričių menininkams. Visa tai ją įkvėpė duoti pradžią audiovizualinės poezijos festivaliui „TARP“, grupei „AVaspo“, dramaturgijos skaitymų festivaliui „DRAMOKRATIJA“ bei kūrybinio rašymo kursams ir stovykloms „IŠ TYLOS“.

Augusi Šiauliuose, lietuvių filologijos ir suomių kalbos bakalauro laipsnį įgijusi Klaipėdos universitete Gabrielė Labanauskaitė nuo 2002 metų gyvena, mokosi ir kuria Vilniuje. Baigusi literatūros istorijos ir teorijos magistrą Vilniaus universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ji sėkmingai apsigynė daktarės disertaciją tema „Naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje“. Vėliau Gabrielės Labanauskaitės disertacija įgavo knygos apie dramos raidą bei pasakojimus nuo antikos iki šiuolaikinių laikų pavidalą – „Dramatika“. G. Labanauskaitės poezija pasaulį išvydo audiovizualine trilogija: CD/DVD „Nėra okeano“ (2009), CD „Niagara“ (2010) ir CD „Kraujuojantis okeanas“ (2013).

Šiuo metu profesionalių žinių JAV ir Europos aukštosiose mokyklose įgijusi Gabrielė Labanauskaitė ne tik dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei skaito paskaitas kitose Europos aukštojo mokslo įstaigose, bet ir dalijasi ne vienerius metus kaupta kūrybinio rašymo patirtimi su esamais ir būsimais rašytojais, rašo dramas teatrui ir libretus operoms, statomiems visame pasaulyje.