Kūrybinis rašymas  – bet koks autentiškas rašymas, nebūtinai turintis tikslą tapti rezultatu. Šie kursai skirti ne tik rašytojams, bet ir kiekvienam jau susiliejusiam, besibičiuliaujančiam ar tik norinčiam susidraugauti su plunksna. Rašymas gali būti susijęs ne tik su istorijų pasakojimu, bet ir apskritai saviraiška, atsipalaidavimu, meditacija, eksperimentavimu, emocijų apvalymu, noru lavinti raštingumą ir siekiu gilinti žinias apie teksto konstravimo principus.

 

 

Kūrybinio rašymo kursų lygmenys:

Pradedantiesiems:

 

→ Kūrybinio rašymo pagrindai (pradedantiesiems)

 

Pažengusiems:

 1. Pasakojimo struktūros 
 2. Veikėjų kūrimas ir vystymas
 3. Veikėjų kalba: monologai, dialogai, polilogai 

 

Kursų pobūdis: organizuojami intensyvūs ir kassavaitiniai kūrybinio rašymo kursai vakarais.

 

„Kūrybinio rašymo disciplina nėra sudaryta vien iš teorinių, „sausų“ temų. Turinį derinu prie kiekvienos grupės, jos poreikių ir bendros dinamikos. Ir, kai pavyksta atverti žmones ar sukurti saugią aplinką, man tai – didžiausias atpildas.“

Gabrielė Labanauskaitė

 

KŪRYBINIO RAŠYMO PAGRINDAI

Šių kursų tikslas – susipažinti su kūrybinio rašymo pagrindais, didžiausią dėmesį skiriant kūrybiškumui  ir savo stiliaus atradimui.

 

Kursų trukmė: 21 akademinė valanda

 

Kursų planas dalyviams:

 • susipažinti su kūrybinio rašymo pagrindais;
 • atlikti vaizduotę ir fantaziją lavinančius pratimus;
 • išsigryninti artimiausią sau žanrą bei stilių ir jį lavinti;
 • ištyrinėti galimas raiškos priemones, kurios paverčia pasakojimą įdomiu ir patraukliu;
 • užmegzti ryšį su kuriančiais žmonėmis ir praplėsti bendraminčių ratą;
 • kartu su kursų dalyviais aptarti įgytas žinias ir kursų metu parašytus kūrinius.

 

Užsiėmimų metu nagrinėjami klausimai:

 • ar įmanoma išmokti rašyti?
 • kaip suvokti, ar tam turiu gebėjimų?
 • kaip sutarti su vidiniais kritikais ir juos pajungti kūrybai?
 • kaip išlaisvinti vaizduotę?
 • ko reikia geros istorijos sukūrimui?
 • kaip teoriją paversti gyvenimo praktika?

 

PASAKOJIMŲ STRUKTŪROS

Kursų tikslas – lavinti kūrybinio rašymo ir naratyvų konstravimo įgūdžius, didžiausią dėmesį skiriant struktūrai ir įvairios apimties bei žanrų tekstų skaitymui ir rašymui. 

 

Kursų trukmė: 21 akademinė valanda

 

Kursų planas dalyviams:

 • susipažinti su teksto struktūros pagrindais;
 • tęsti kūrybinę praktiką, atlikti vaizduotę ir fantaziją lavinančius pratimus;
 • ištyrinėti galimas struktūrines priemones, kurios paverčia pasakojimą įdomiu ir patraukliu;
 • įtvirtinti ir papildyti pradedančiųjų kursuose įgytas žinias, tęsti užmegztą ryšį su kuriančiais žmonėmis;
 • susipažinti su alternatyviomis pasakojimo struktūromis;
 • aptarti įgytas žinias ir kursų metu parašytus kūrinius.

 

Užsiėmimų metu nagrinėjami klausimai:

 • kas bendra tarp anekdotų, socialinių tinklų žinių ir literatūros?
 • kokie pasakojimo elementai sudaro istoriją?
 • kam reikalingi naratoriai?
 • kaip kuriama ir palaikoma įtampa bei intriga?
 • kaip sudominti skaitytoją?
 • kuo naudinga kompozicinė pasakojimo įvairovė?

 

VEIKĖJŲ KŪRIMAS IR VYSTYMAS:

 

Prozos ir poezijos tekstai, pasakos, mitai, reklamos, žinios, komiksai, net anekdotai turi veikėjus. Nuo veikėjų dažnai priklauso toliau kuriamos situacijos, jie atsiskleidžia tam tikrose aplinkybėse ir kaip nesustojantis variklis veža visą pasakojimą į priekį. Su savo mėgstamais veikėjais įvyksta tapatinimasis, empatiškai išgyvename jų patirtis bei juos užjaučiame, norime, kad jiems pasisektų ir pergyvename, jeigu jie pralaimi.

 

Kaip sukurti tokį veikėją, kuris būtų artimesnis už geriausią draugę ar mieliausią giminaitį?

 

Kursų trukmė: 21 akademinė valanda

 

Kursų planas dalyviams:

 • sužinoti, kokiomis priemonėmis galima kurti veikėjus;
 • išstudijuoti kelionės maršrutą, kurį turi įveikti pagrindiniai veikėjai;
 • tęsti kūrybinę praktiką, atlikti vaizduotę ir fantaziją lavinančius pratimus, kurti veikėjus bei istorijas;
 • susipažinti su veikėjų archetipais;
 • diskutuoti apie (ne)mėgstamus veikėjus;
 • rašyti ir lavinti fantaziją žaismingais būdais;
 • užmegzti ryšį su kuriančiais žmonėmis ir praplėsti bendraminčių ratą;
 • aptarti įgytas žinias ir kursų metu parašytus kūrinius.

 

Užsiėmimų metu nagrinėjami klausimai:

 • kodėl skaitytojams vis dar reikia herojų?
 • kas svarbiausia, kuriant įdomų ir atpažįstamą veikėją?
 • kas sudaro veikėjo dosjė?
 • kodėl antagonisto ir protagonisto kova istorijoje tebėra aktuali?
 • kuo skiriasi pagrindiniai veikėjai nuo antraplanių ir periferinių veikėjų?
 • kodėl su vieniems veikėjams jaučiame empatiją, o kiti mums visai neįdomūs?

 

VEIKĖJŲ KALBA: MONOLOGAI, DIALOGAI, POLILOGAI

 

Šie kursai skirti sukurtiems veikėjams prakalbinti. Jie orientuoti į tiesioginę ar vidinę veikėjų kalbą, kuri padeda juos pažinti, suprasti jų pasaulį, ir bet kokiam tekstui suteikia gyvumo bei spalvų. Šis kursas – atskiras todėl, kad veikėjų monologai, dialogai ir polilogai – tai jau atskira meistrystė, kurią įmanoma įvaldyti ir nebūnant dramaturgais.

 

Kursų trukmė: 21 akademinė valanda

 

Kursų planas dalyviams:

 • pakartoti ir papildyti anksčiau įgytas žinias apie pasakojimo struktūrą ir veikėjus;
 • susipažinti su monologo kūrimo principais, galimybėmis ir funkcijomis;
 • išstudijuoti dialogų kūrimo principus, galimybes ir funkcijas;
 • išanalizuoti dialogą kaip vieną iš pasakojimo būdų;
 • kurti dialogus ir dialogais pagrįstus tekstus;
 • aptarti poliloginį daugiabalsiškumą ir jo struktūrines galimybes;
 • rašyti ir lavinti fantaziją žaismingais būdais;
 • užmegzti ryšį su kuriančiais žmonėmis ir praplėsti bendraminčių ratą;
 • aptarti įgytas žinias ir kursų metu parašytus kūrinius.

 

Užsiėmimų metu nagrinėjami klausimai:

 • kaip parašyti gyvybingą dialogą?
 • kaip perteikti herojų vidinį pasaulį?
 • kaip per kalbą atkurti veiksmą?
 • kaip sukurti dinamišką ir iš kojų verčiantį pokalbį?
 • kaip dialogais paįvairinti pasakojimo tempą?