Dramatika

MONOGRAFIJA „DRAMATIKA“

 

Tai – pirmoji lietuvių kalba parašyta knyga, glaustai pristatanti dramos raidą ir tyrinėjanti šiuolaikinės dramaturgijos konstravimo procesus. Knygoje Gabrielė Labanauskaitė supynė teorinį ir praktinį tyrimo lygmenis, kai dramos teorijos įžvalgos čia pat tikrinamos ar iliustruojamos konkrečiais dramaturginių sprendimų pavyzdžiais.

 
DRAMATIKA MONOGRAFIJANuotrauka: dramokratija.lt
 
„Toks teksto konstravimo būdas leidžia priartinti prie skaitytojo konkrečias dramos teorijos sąvokas, aiškiau iliustruoti jų turinį, o kartu atlieka ir svarbią didaktinę funkciją – paaiškina šiuolaikinės dramos meninės raiškos priemones, skaidrina komplikuotas šiuolaikinės dramaturgijos pasakojimo formas, parodo istorinį jų tęstinumą.
 
Taip pat itin pagirtina, kad autorė ne tik aprėpia platų šiuolaikinės pasaulio dramaturgijos lauką, nagrinėdama gausius tarptautinius atvejus, bet ir šalia jų kaip vienalaikius to paties kalibro pavyzdžius tyrinėja lietuvių dramaturgų kūrinius“, – apie naująją knygą atsiliepė teatrologė Jurgita Staniškytė. 
 
Pagrindinis dėmesys monografijoje skiriamas modernizmo ir postmodernizmo dramoms bei jose kuriamoms naratyvo formoms. Pačiai Gabrielei Labanauskaitei, 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje apsigynusiai disertaciją tema „Naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje“ prireikė perskaityti ir išanalizuoti beveik 300 visų laikotarpių dramos kūrinių, kad įžvelgtų išryškėjančias tendencijas. 
 
Lietuvių filologijos daktarė Roma Bončkutė recenzijoje apie knygą žurnalui „Naujasis Židinys-Aidai“ rašo: „Autorės nuomone, daugelio dramos tyrinėtojų per didelis dėmesys siužetui iš akių išleido šiuolaikinei dramaturgijai esminį dalyką – pasakojimą. Labanauskaitė primena, kad šiuolaikinė drama jau nėra vientisos istorijos pasakojimas. Ji dažnai sudaryta iš pasakojimų pasakojime, todėl monografijos autorei įdomu gilintis į naratoriaus kaip subjekto santykį su pasakojamais įvykiais. Taip pat tokiose dramose svarbus diskursyvinis lygmuo – pasakotojo ir adresanto komunikacijos rezultatas“.
 
G. Labanauskaitė knygos įžangoje išskiria, kad jos monografijos tikslas – atskleisti esminius dramos raidos ypatumus, dariusius įtaką šiuolaikinėms dramaturgijos tendencijoms, kurios ir yra knygos dėmesio centre.
 
„Tikiu, kad net ir mokslo atradimai turėtų būti pateikti visuomenei suprantama forma. Knyga buvo didelis iššūkis mano pačios intelektui: padariau ne vieną atradimą, perskaičiau daug negirdėtų dramos kūrinių ir pritaikiau naratyvo teoriją kūriniams, kurie iki šiol, kaip buvo manoma, parašyti nesudėtinga forma ir nėra verti tyrinėjimo. Kaip visada buvo galima nueiti lengvesniu keliu, tačiau savo asmeninę kartelę laikau aukštai,“ – apie knygos rašymą pasakoja dramaturgė G. Labanauskaitė.
 

📖 Skaityti literatūrologės doc. dr. Romos Bončkutės recenziją ➡ „Dramatika“: raudona ir juoda

🎧 Klausyti LRT radijo laidos „Ryto Allegro“ interviu su Gabriele Labanauskaite ➡ apie monografiją „Dramatika“
 

📖 Monografiją „Dramatika“ su autografu galite įsigyti tiesiai iš autorės Gabrielės Labanauskaitės[email protected]