Cirkas

C I R K A S

 

VEIKĖJAI

ŽVĖRIŲ DRESUOTOJAS – Jis
KLOUNAS – Kopas
AKROBATAS – Feliksas
AKROBATĖ – Vaiva
FOKUSININKAS (PENSININKAS) – Kazimieras
FOKUSININKO ASISTENTĖ – Jolė
CIRKO DIREKTORIUS
MOTERIS IR MERGAITĖ
TEISININKAS – advokatas Cukermanas
FOTOGRAFAS – Cola
POLICININKAS

 

I VEIKSMAS
I scena

Tamsioje scenoje aidi plojimai. Po kurio laiko plojimus nustelbia mušamų būgnų garsas.
Apšviečiamas cirko arenoje pasirodęs
CIRKO DIREKTORIUS.

CIRKO DIREKTORIUS Brangūs ponai ir ponios, turiu jums garbės pristatyti vieną žymiausių Europoje, pelniusį ne vieną apdovanojimą Amerikos Valstijose ir įvertintą Afrikoje, mūsų cirko pasididžiavimą, poną… Žvėrių dresuotoją!…

Cirko direktorius pompastiškai mosteli ranka ten, iš kur turėtų įžengti pristatytasis asmuo. Būgnai vis garsėja, tačiau niekas nepasirodo.

CIRKO DIREKTORIUS Taigi – žvėrių dresuotojas!…

Tačiau niekas nepasirodo.
 

CIRKO DIREKTORIUS (žvilgčiodamas į išėjimą) Mūsų cirkas gyvuoja jau pusšimtį metų, tad galime pasigirti įvairiausiais pasirodymais – į neįveikiamą aukštį pakylančiais akrobatais, paslaptingąją magiją spinduliuojančiais fokusais bei kvapą gniaužiančia žvėrių dresūra. Ar žinojote, kad gyvatės gali kalbėti, o lokiai yra labai švelnūs padarai ir…

Direktoriaus kalba pertraukiama moters klyksmo. Užtraukiamos scenos užuolaidos, už kurių kalbasi cirko direktorius ir AKROBATĖ.

CIRKO DIREKTORIUS Na, kur po paraliais, Jis užstrigo? Kvieskite klouną, ar kurių galų!
AKROBATĖ Jis… Jis… mirė.
CIRKO DIREKTORIUS Aš jam duosiu, mirė! Kas per juokai?!
AKROBATĖ Tai ne juokai… Kai niekas nepasirodė, aš nulėkiau į Jo grimo kambarį, o ten…
CIRKO DIREKTORIUS Po galais, Kopas?!
AKROBATĖ Ne klounas, ne klounas mirė – žvėrių dresuotojas!…

 

II scena

Miręs žvėrių dresuotojas vonioje mazgojamas akrobatės ir FOKUSININKO ASISTENTĖS.

FOKUSININKO ASISTENTĖ Nesuprantu, iš kur tiek purvo.
AKROBATĖ Radau jį, parkritusį ant žemės.
FOKUSININKO ASISTENTĖ Galima sakyti, jam dar pasisekė. Kiti miršta vieniši savo butuose ir būna randami kaimynų po trijų mėnesių.
AKROBATĖ Gerai, kad nors kas nors randa.
FOKUSININKO ASISTENTĖ Hm, tikrai ne todėl, kad pasigedo. Dažniausiai – dėl dvoko.
AKROBATĖ Baik…
FOKUSININKO ASISTENTĖ O jis, galima sakyti, mirė šlovinga mirtimi – pilna tribūna žiūrovų, direktorius spirga it dešra keptuvėje.
AKROBATĖ Jis mirė užkulisiuose.
FOKUSININKO ASISTENTĖ (imituoja direktorių) Tuoj… tuoj… pasirodys… (kikena).
AKROBATĖ Jole, turėk gėdos. Esame Dievo akivaizdoje.
FOKUSININKO ASISTENTĖ Na, jeigu Dievui buvo šešiasdešimt metų ir jis turėjo tokią kuprą… Nors skųstis Jis tikrai neturėjo kuo…
AKROBATĖ Pakaks.

Moterys pasodina velionį.

AKROBATĖ Feliksai!
FOKUSININKO ASISTENTĖ Vaiva, kam mums tavo vyras? Manai, kad dviese nesusidorosime?
AKROBATĖ Padėtų iškelti iš vonios.
FOKUSININKO ASISTENTĖ Pamiršai? Nieko jis nepadės, net rankos ant peties.

Pasirodo akrobatas FELIKSAS. Abi jo sulaužytos rankos sugipsuotos, sulenktos per alkūnes ir atkištos į priekį.

AKROBATAS Šaukei?
AKROBATĖ (atsidusdama) Ne.
AKROBATAS Tai man pasivaideno?
FOKUSININKO ASISTENTĖ Jeigu jau vaidenasi, žegnokis.
AKROBATAS Man regis, aš kalbuosi su žmona. Vaiva, gali man pridegti cigaretę?
FOKUSININKO ASISTENTĖ (imituodama Vaivą) Dievo akivaizdoje nerūkoma.
AKROBATAS Vaiva…

Merginos nekreipia į jį dėmesio ir toliau bando iš vonios iškelti žvėrių dresuotoją.

AKROBATAS Vaiva…
AKROBATĖ Ką?
AKROBATAS. Vaiva, aš noriu… Na žinai, Vaiva….
FOKUSININKO ASISTENTĖ Pabandyk už ano galo. Už kojų, imk už kojų.
AKROBATAS Vaiva…
FOKUSININKO ASISTENTĖ Oplia!… Stipriau, dar kartą!…
AKROBATĖ Mane pykina.
AKROBATAS Vaiva, aš noriu į tualetą!

Akrobatė Vaiva, praradusi kantrybę, paleidžia velionį iš rankų.

FOKUSININKO ASISTENTĖ Na, tai ir eik, dėl Dievo meilės!
AKROBATAS Vaiva, aš tuoj… apsiverksiu.
AKROBATĖ O aš tuoj apsi…

Susiėmusi rankomis burną akrobatė Vaiva išlekia lauk. Iš paskos nutipena jos vyras. Fokusininko asistentė prisėda ant vonios krašto, pridega dvi cigaretes – vieną sau, vieną žvėrių dresuotojui. Abu rūko.

 

III scena

Pokalbis su policija.

POLICININKAS Ūgis?
KLOUNAS Su kupra ar be kupros?
POLICININKAS O koks skirtumas?
KLOUNAS Ištiestas būtų aukštesnis.
POLICININKAS Be išsidirbinėjimų, gerai? Svoris?

Klounas pamąstęs žiojasi kažką sakyti.

POLICININKAS Su kupra, su viskuo, po velnių, ką jis nusineš į savo karstą.
KLOUNAS Jis nieko nebenusineš. Pats bus nešamas.
POLICININKAS Su kupra!
KLOUNAS Iš akies taip…
POLICININKAS Aš į akį Jums taip, gerai?
KLOUNAS Už ką? Aš gi net nemiriau.
POLICININKAS (matydamas, kad reikalas beviltiškas) Gerai, jei jau apie akis užsivedėte, kokia
jų spalva?
KLOUNAS Nežinau.
POLICININKAS Kaip nežinote? Dvidešimt metų kartu pradirbote.
KLOUNAS O, kaip bėga metai!…
AKROBATĖ Pilkos!
AKROBATAS Mėlynos!
FOKUSININKAS Melsvai pilkšvos!
POLICININKAS Kas per daltonikų būrelis? Cola, išsiaiškinsi, gerai?
KLOUNAS Reikia labai daug nuovokumo lavonui į akis pažiūrėti!
POLICININKAS Pone… kloune, žodis – ne žvirblis…
KLOUNAS O papūga.
COLA Man rodos, sakoma buvo ne taip.
KLOUNAS Taip, taip, nesigilinkime. Juo toliau į mišką…
POLICININKAS Tuo daugiau medžių.
KLOUNAS Ne, kelmų.
POLICININKAS Apklausa dar nebaigta.
KLOUNAS Klauskite drąsiai.

Klounas išeina.

POLICININKAS Tikras cirkas – joks darbas neįmanomas!…
CIRKO DIREKTORIUS Galėjote ir anksčiau atvažiuoti.
POLICININKAS Policija turi ir svarbesnių darbų nei po cirkus važinėti.
CIRKO DIREKTORIUS Ką reiškia „svarbesnių“? Bet kokia mirtis, kad ir kur ji beįvyktų, ar cirke, ar…
POLICININKAS Manėme, kad pajuokavo. Ką pagalvotumėte, jei jums paskambintų ir spiegtų į ragelį: „Atvažiuokit skubiai, cirke mirė žvėrių dresuotojas!“?
CIRKO DIREKTORIUS Kad mirė.
POLICININKAS Kad pajuokavo, iškrėtė išdaigą…
CIRKO DIREKTORIUS Taip, išdaiga – likimo. Mirti prieš pat savo numerį. Kiekvienas artistas svajotų mirti bent jau po savo sėkmingo pasirodymo…
POLICININKAS Na, na, ramiau, kam tas patosas, direktoriau? Pažiūrėsim, išsiaiškinsim. Kiek sakėte, jam buvo metų?
CIRKO DIREKTORIUS Šešiasdešimt treji.
POLICININKAS Įtariamųjų yra?
CIRKO DIREKTORIUS Kokių dar įtariamųjų? Čia visi savi.
POLICININKAS Aišku. Vadinasi, tikrai nebe tas amžius, kad su meškomis šoktų. Neatlaikė širdis. Nors velniškai panašus… į vieną ieškomąjį. Tik jo akys buvo tamsiai rudos ir plaukai šviesūs.
CIRKO DIREKTORIUS O kuo jis nusikalto?
POLICININKAS. Išdresuotų gyvūnų padedamas visokius pokštus išdarinėdavo – tai kam papūga, pro langą įskridusi, iš namų išneša perlų vėrinį, tai koks vilkšunis taip išgąsdina parduotuvės savininką, kad šis visą kasą palikęs lekia, kur akys mato. O kai grįžta, išsikvietęs pagalbą, šaukštai jau po pietų.
CIRKO DIREKTORIUS Ai, tai čia tikrai ne mūsų dresuotojas. Priešingai – Jis, būdavo, grąžina kam iššliaužusią gyvatę… Ne, Jis tokiais dalykais neužsiminėtų.
POLICININKAS Aš irgi taip pagalvojau. Nors… Gal galėtumėte parodyti gyvūnus, kuriuos jis dresavo?
CIRKO DIREKTORIUS Žinoma, prašom.

Policininkas eina link cirko direktoriaus parodyto išėjimo, kurio gilumoje pasigirsta lokių riaumojimas.

CIRKO DIREKTORIUS Lokiai. Gedi savo šeimininko.
POLICININKAS Aišku… Tai ir jūs gedėkite, palaidokite velionį. O aš atsiųsiu savo pagalbininką, jis ir apžiūrės atidžiau žvėrelius.

Policininkas patraukia link kito išėjimo.

COLA Ar galiu čia pasilikti?
POLICININKAS Žinoma, Cola. Mano numerį turi, jeigu ką. Laimingai.

 

IV scena

Cola ir cirko direktorius.

COLA Jūs tikriausiai galvojate, kad šnipinėti čia pasilikau? Ką jūs! Aš taip seniai žaviuosi cirku – nuo pat vaikystės apie jį slampinėdavau, pats kadaise galvojau tuo užsiimti.
CIRKO DIREKTORIUS Ir kuo norėjote užsiimti?
COLA Žinote, vaikas svajoja ir tuo, ir anuo pabandyti. Ir ore pasivartyti, ir liūtui už ūsų patampyti, taip sakant…. Ir dabar, kai sužinojau, kad į mūsų miestelį atvažiuoja cirkas, pats pirmas nusipirkau bilietus pirmoje eilėje. Tiesą sakant, kaip ir visi, labiausiai laukiau dresuotojo pasirodymo. Na, gal dėl to plakato, kur jis įkišęs galvą į lokio nasrus. Tai juk ne fotomontažas, ar ne?
CIRKO DIREKTORIUS Juokaujaute!
COLA Taigi, cirkas – sena mano aistra. Ir šią, na, nesupykite, – lemtingą akimirką, pagalvojau – štai tavo momentas, gaudyk jį!
CIRKO DIREKTORIUS Pagavote?
COLA Taip, turiu nuostabią idėją – parašyti monografiją apie žvėrių dresuotoją.
CIRKO DIREKTORIUS Dabar ir taip cirkui rūpesčių per akis. Turiu…
COLA Aš jums visai netrukdysiu. Jūs dirbkite savo darbus, tvarkykite reikalus, o aš stebėsiu aplinką ir šį bei tą įrašinėsiu.
CIRKO DIREKTORIUS Ir duosite man perskaityti prieš išspausdindamas?
COLA Garbės žodis.

 


📖 Visą scenarijų galima perskaityti susisiekus su jo autore Gabriele Labanauskaite[email protected]

Žalgirės

ŽALGIRĖS

 

VEIKĖJAI

TRENERĖ – Laima Kėlinaitė, vyresnė už visas merginas.
SANDRA FAKULINA – komandos kapitonė, sunkioji krašto puolėja, numeris 1.
ASTA KILYTĖ – Sandros mergina, atakuojanti gynėja, numeris 2.
DIANA RUPI – LGBT+ aktyvistė, lengvoji krašto puolėja, numeris 9.
TOMA KUNIGUNDA – fotografijos modelis, vidurio puolėja, numeris 11.
GODA MEILUTĖ – merginų širdis sudaužanti „Kazanova“, įžaidėja, numeris 69.
ONA LEDINSKIENĖ – atakuojanti gynėja, komandoje naujokė, numeris 6.
BIRUTĖ VAIDILUTĖ – turinti klausymo ir kalbėjimo sunkumų gynėja, numeris 5.
KLUBO „PANAMA“ DAINŲ ATLIKĖJA
AUTORĖS BALSAS
AUTORĖS ASISTENTĖS BALSAS
SPORTO KOMENTATORIUS I
SPORTO KOMENTATORIUS II
SPORTO MINISTRAS
VYRAS I
VYRAS II
ŽURNALISTAS

EPIZODINIAI VAIDMENYS: klubo lankytojai ir pan.

 

I VEIKSMAS

PERSIRENGIMO KAMBARYS

Krepšinio salės persirengimo kambaryje sėdi TOMA, SANDRA ir ASTA. Toma dailina savo makiažą, ji jau apsirengusi sportine apranga. Asta lanksto bet kaip numestus Sandros rūbus, kol ši baigia valgyti mėsainį.

TOMA Kaip mane užkniso tas oras, siaubas.
ASTA Na, baikit skųstis – nėra blogo oro, yra tik blogi rūbai.
SANDRA Nu ką kalbi, braške – jeigu šikna, tai šikna
TOMA Aš tiesiog norėčiau kažkur išvažiuoti.
ASTA O man gerai ir čia.
TOMA O aš mielai palėkčiau, kur šilta, gera… Gal į kokią Afrikos šalį.

Įeina DIANA su ONA.

DIANA Sveikos! Čia mano draugė Onutė. Ji norėtų su mumis žaisti.
ONA Labas.
TOMA (ištiesdama ranką pasisveikinimui) Labas, o aš Toma Kunigunda.

Ona prieina prie Sandros, tačiau pastaroji rankos neduoda.

ONA Labas.
ASTA Čia – Sandra. O aš – Asta.
ONA Malonu…
DIANA Iš kur ta mėsos smarvė?
TOMA Spėk tris kartus: kam riebalai nuo smakro varva?
SANDRA Gal tu geriau varyk į Afriką, su babajais pamėtysi.
TOMA Ok, varau į Zimbabvę, prasimėtysiu.

Toma išeina į sporto salę, prasilenkdama su įeinančia TRENERE. Sandra iš karto išmeta mėsainio likutį į šiukšliadėžę.

TOMA Sveiki, trenere!
TRENERĖ Sveikos! (Sandrai) Kas čia buvo?
SANDRA Dėjimas iš viršaus, trenere.
TRENERĖ Tuoj patikrinsim dėjimus aikštelėj.
DIANA Sveiki, trenere, čia Onutė, pamenate, apie kurią minėjau?
ONA Labukas!
TRENERĖ Sveiki, Onute. Žaidžiate krepšinį?
ONA Ne.
DIANA Žaidė, mokykloje…
TRENERĖ Kuri pozicija?
ONA Šiaip tai gal iš apačios….
SANDRA Einu, šiaip sau pažaisiu, blyn.

Sandra išeina į salę, stumtelėdama Oną.

ASTA Atsiprašau, ji kartais būna grubi. Bet čia tikrai nepiktybiškai.
ONA Nieko baisaus, aš pati ant kelio atsistojau.

Asta nuseka Sandrai iš paskos.

ONA (trenerei) Aš labai norėčiau su jumis žaisti, tikrai. Man patinka taisyklės – esu tvarkinga, imli ir pareiginga!
DIANA Trenere, mums juk kaip tik reikia žmonių keitimui…
TRENERĖ Gerai, Onute, ar turi ką persirengti?
ONA Jo, jo, aš jau pasiruošusi. Va – šortukai, maikutė…
TRENERĖ Gerai, gerai, viskas aišku. Kol kas pasėdėsi ant atsarginių suolelio, o po to jau bus matyti. Tinka?
ONA Super, labai gerai!
DIANA Onute, čia mano spintelė, jeigu ką, galime pasidalinti.
ONA O, ačiū!

Ona pradeda iš karto rengtis. Įeina BIRUTĖ.

DIANA O čia Birutė, mūsų tylioji narė!
ONA Malonu…
DIANA Ji nelabai kalba, už tai filmuoja apie mūsų komandą dokumentinį filmą.
ONA Kaip faina! Ir mane filmuos?
DIANA Tai aišku, jeigu žaisi.
TRENERĖ O kur Goda?
DIANA Turbūt vėl vėluoja…
TRENERĖ (išeidama) Ką gi, mažiau kalbų, daugiau…
DIANA …darbų!

Trenerė išeina į salę.

DIANA Kaip tau, Onute, patinka pas mus?
ONA Labai!…
DIANA Tai gerai, persirenk ir susitiksim aikštelėje.

Diana išeina į sporto salę.

 

PERSIRENGIMO KAMBARYS

Persirengimo kambaryje lieka tik Birutė ir Ona. Birutė pasilenkusi užsirišinėja sportinių batelių raištelius, todėl negirdi nei vieno Onos žodžio, nes negali skaityti jos lūpų.

ONA Na, su tuo krepšiniu tai čia gali būti visiškas fiasko. Aš žiūrėdavau krepšinį vėlais vakarais vaikystėje kartu su seneliu. Jis sėdėdavo fotelyje, aš įsirangydavau jam ant kelių. Ir apsimesdavau, kad man žiauriai įdomu. Na, gal ir būdavo kažkiek įdomu, bet iš tiesų labiausiai nesinorėdavo eiti anksti miegoti.

Birutė tyli. Ona atsisuka.

ONA O čia tiesa, kad čia žaidžia… Na… Žaidžia ir… lesbietės?

Birutė tyli.

ONA Ar kaip ten dabar vadina?

Birutė baigia rengtis ir išeina į salę.

ONA Aš… Nieko nenoriu įžeisti, suprantate? Aš… tiesiog nenoriu eiti anksti miegoti.

Iš salės pasigirsta žaidėjas kviečiantis trenerės švilpukas.

 

KIEK GALIMA LIESTI GINANT

Visos komandos merginos apšilinėja, salėje mėto kamuolį į krepšį. Trenerė sušvilpia, jai į rankas atiduodamas kamuolys, buvęs pas paskutinę žaidėją.

TRENERĖ Onute, ateik čia, supažindinsiu su „Žalgirių“ komanda. Sandra yra „Žalgirių“ komandos kapitonė ir sunkioji krašto puolėja. Šiaip SKP… Sandra, stokis į savo vietą.

Sandra užima SKP poziciją aikštelėje.

ONA SKP?
TRENERĖ Sunkioji krašto puolėja. SKP dažniausiai yra palyginus žemo ūgio, bet mes nesame tipiška komanda, žinoma. Štai – mūsų Toma yra vidurio puolėja, VP, aukščiausia žaidėja komandoje.
ONA Ocho…
TRENERĖ Dauguma atvejų VP išnaudoja savo ūgį tam, kad apgintų krepšį ir pataikytų artimus metimus iš po krepšio.
TOMA Ne kiekviena gali būti VIP…
TRENERĖ Ša, Toma!

Į salę įeina GODA. Ji kramto gumą ir bando nepastebėta prasmukti į persirengimo kambarį.

GODA Labas rytas, trenere!
TRENERĖ Labas rytas, Goda. Gal prieš eidama į salę teiksies persimauti kelnytes?
GODA Sorry, palikau kelnytes namie per skubėjimą.
SANDRA Pas ką namie?
TRENERĖ Sorry, Goda? Po to, kai vėl priėmiau tave į komandą, tik tiek gali pasakyti? Gumą išpjauni į šiukšlių dėžę, staigiai!
GODA Tuoj, trenere.

Goda priklijuoja gumą prie sienos.

TRENERĖ Joptararai! Kodėl mūsų komanda vadinasi „Žalgirės“, a? Jūs turite būti ištvermingos, stiprios, greitos. Jau ne kartą sakiau ir dar kalsiu į galvą tūkstantį kartų: kašis yra ne tik jūsų darbas, tai yra jūsų gyvenimas. Miegate – sapnuojate kašį, valgote – kramtote kašį
SANDRA (tyliai) Šikate kašį
TRENERĖ … jūsų galva turi būti kaip kamuolys, visos mintys turi suktis tik apie žaidimą.
GODA Taip, trenere, žinau. Todėl ir pavėlavau – žiūrėjau teliką, telikas pavirto į kamuolį ir…
SANDRA Goda, nebesvaik!…
GODA Ne, aš rimtai. Žinote, ką sakė per teliką? Kad Aliaskoje vyks pirmasis moterų mėgėjų krepšinio čempionatas!
DIANA Geras!
GODA Čempionate gali dalyvauti bet kas, reikia tik dalyvio mokestį susimokėti.
TRENERĖ Goda, mane užkniso toks požiūris, įsikalkit į galvas – jūsų gyvenimas yra kašis, jūsų tikslas – tritaškiai, o ne varvinti seilę prie ekranų.
SANDRA O jeigu iš tiesų mums ten pašaut?
TRENERĖ Gal jums galvoj negerai? Pirma, išmokite žaisti.
GODA Trenere, mums reikia naujų iššūkių.
TRENERĖ Nevėluoti, sportuoti, pataikyti į krepšį. Eini persirengti kelnyčių!
GODA Yes, sir!
SANDRA (Godai) Pasiimk iš mano spintelės.

Goda nueina persirengti.

TRENERĖ (Onai) Ona, tęsiam. O čia – Diana.
DIANA Mes jau pažįstamos.
TRENERĖ Gyvenime, bet ne aikštelėj.
DIANA Aš – lengvoji krašto puolėja.
TRENERĖ LKP žaidžia atsukusi nugarą į krepšį ir gina savo zoną po krepšiu. Beje, Birutė yra gynėja.
ONA Malonu susipažinti, Birute.
DIANA Ji ne visai gerai girdi, bet dažnai supranta daugiau už visas kitas.
ONA (supratusi, kodėl Birutė jai neatsakė) Acha…
TRENERĖ Čia – Asta. Atakuojanti gynėja, AG. AG užduotis yra atkovoti kamuolius ir įmesti kuo daugiau taškų. Astai tai… tai geriau, tai prasčiau sekasi.
SANDRA Viskas ore, mes dirbam ties tuo.

Grįžta apsiavusi sportinius batus Goda.

TRENERĖ Goda yra įžaidėja, tad jos darbas – perduoti komandai kamuolį ir pririnkti taškų.
GODA (Onai) Labas, aš Goda.
ONA Onutė.

Goda duoda ranką Onutei, o kai ši ją ištiesia, pabučiuoja ją į lūpas.

GODA (Onai) Mmm, kaip malonu.
TRENERĖ Goda, raminkis. Tarp kitko, Goda ir Sandra abi buvo profės. Tačiau… lengva prarasti įgūdžius, bet sunku juos atgauti. Ar turi klausimų, Onute, ar viskas aišku?
ONA Taip, turiu vieną. Man įdomu, kiek jūsų komandoje galima liesti ginant?
GODA (prieidama prie Onos) Aš galiu paaiškinti. Priklauso nuo to, ką gini, mažule. Galima ginti iš nugaros, iš priekio… Štai taip…
ONA (reaguodama į Godos „pamokas“) Ocho…
SANDRA Čia jau seksas, ne gynyba.
TRENERĖ Stop, stop! Kas čia vyksta? Onute, dar yra klausimų? Ne? Goda, pravesk apšilimą.
GODA Kodėl vėl man?
TRENERĖ Kas vėluoja, tas ir atidirbinėja – sena kaip pasaulis taisyklė.
GODA Ok, gražuolės, sustojam į eilutę, vienodais tarpukais.
DIANA Gal galima be visų tų „gražuolių“ ir seksistinių bajerių?
GODA Gerai, gražuolės ir, Diana, stojam!

Visos sueina į liniją, Goda veda apšilimą. Trenerė per tą laiką ruošia aikštelę pratyboms: išdėlioja bokštelius, kuriuos reiktų „apsivaryti“ kamuoliu ir panašiai.

GODA Pradėsim nuo pirštų – palankstome, kad apšiltų pirštų sąnariai…
SANDRA Per naktį neapšilai pirštukų?
GODA Ne, naktį aš galvojau apie Aliaską.
SANDRA Babkių prisikaupei ar bonkas pridavei?
GODA Bus tų šaibų, jeigu ką, aš tau bilietuką statau.
TOMA Nėra jau tie bilietai tokie brangūs, ne bado metai.
ASTA Su „Wizzair“ gal ir kokią nuolaidą gautume…
SANDRA Braške, su „Wizzair“ į Aliaską?
DIANA Skrydžiai yra žiauriai neekologiški…
TRENERĖ Jūs liežuvius ar kūnus apšilinėjate? Dirbam!
GODA Taip, trenere! Pereiname prie alkūnių. Išsukame rankas…
TRENERĖ Onute, tau čia ne baletas! Kojos pečių plotyje, tvirtai stovim!
ONA Acha, atsiprašau.
TOMA Bet, panos, gi turėtų būti gi kokių fondų ar galimybių rasti rėmėjus? O ką jeigu kreiptis į sporto ministrą?
GODA Čia žiauriai, gera mintis, reikia pabandyti.
TRENERĖ Apšylame visą kūną, kojas, kad nebūtų traumų! Dirbam!
GODA Dirbam, dirbam, čiurnytes išsukam…
TOMA Trenere, o jeigu mes visas reikiamas lėšas surinktume, ar galėtume skristi į Aliaską?

Trenerė prieina prie merginų.

TRENERĖ Rimtai? Jūs į treniruotę laiku nesusirenkate, ką jau čia apie Aliaską kalbėti.
TOMA Trenere, o jeigu į treniruotę susirinktume ir dar surinktume visas lėšas? Ar galėtume?
TRENERĖ Aš pagalvosiu.
GODA Yes, dar yra vilties!

 

ALIASKA

Šį tekstą sakančią Godą galima rodyti reklaminio klipo rėmuose, o galima su pakitusio apšvietimo pagalba sukurti kitokios teatrinės realybės įspūdį, kurioje Goda visoms pristato faktus apie Aliaską.

GODA Aliaska – šalis tarp Kanados ir Beringo sąsiaurio. Tai didžiausia ir rečiausiai apgyvendinta JAV valstija. Sostinė – Džunas. Eskimai Aliaskos pusiasalyje apsigyveno prieš 8 tūkstančius metų. Beje, Aliaską Rusijos imperija pardavė Jungtinėms Amerikos Valstijoms po 2 centus už akrą. Ne taip jau mažai tų akrų buvo – susidarė 7 milijonų dolerių sumelė. Aliaska ribojasi su Boforto, Čiukčių, Beringo jūromis bei Aliaskos įlanka. Beringo sąsiauris vakaruose skiria Aliaską nuo Rusijos. Apie 70 procentų teritorijos – amžinas įšalas.
TOMA Šūdas koks!
GODA Gamtiniai ištekliai: nafta, gamtinės dujos, mediena, lašiša, mineralai ir auksas.

 

TRENIRUOTĖ

Krepšinio aikštelė, toliau tęsiama treniruotė. Merginos daro atsispaudimus ir garsiai skaičiuoja.

VISOS 45, 46, 47, 48, 49, 50!
TRENERĖ Gerai, sustojam poromis. Onute, užduotis tokia: varomės kamuolį žemai, „apsivarome“ bokštelius, jų nekliudome, iš arti pribėgame prie krepšio, tada viena meta, o kita – gina krepšį, kad ne toks lengvas gyvenimas būtų. Aišku? Gerai, pirma pora!

Sandra ir Asta atsistoja priekyje, už jų – Toma su Goda, Diana su Birute, o Ona – paskutinė.

TRENERĖ Gerai, Asta varosi, Sandra gina. Pasiruošiam… Startas! (sušvilpia) Stop, stop, stop! Sulaukiam žodžio „startas“, tada švilpukas, po kurio jau bėgam. Pasiruošiam… Startas!

Sandra ir Asta nubėga reikalingą atstumą, Asta mušinėja kamuolį, distancijos pabaigoje meta į krepšį. Astai prastai sekasi driblinguoti, ji vis pameta kamuolį. Sandra jai bando padėti, kai Trenerė nemato. Tačiau greitai Trenerės akylos akys viską pastebi.

TRENERĖ Asta, nežiūrim į kamuolį, tik į krepšį. Bėgi link tikslo, greičiau!
SANDRA Braške, varykis, varykis, metam!
TRENERĖ Sandra, čia gynyba ar konsultacijų biuras? Namie pasiminkysite. Asta, metam! Gerai, antra pora.

Diana ir Birutė atsistoja prie linijos, Diana laiko pasiėmusi kamuolį.

TRENERĖ Pasiruošiam… Startas! Varomės, varomės, Diana, nepaleidžiam kamuolio, tvirtai mušam į žemę. Žingsniai! Varykis toliau, nedarome žingsnių! Neblogai… Atlaisvinam aikštelę! Dabar Toma su Goda! Pasiruošiam… Startas!

Trenerė sušvilpia, Toma greitai nusivaro kamuolį iki krepšio.

TRENERĖ Varom, varom, Toma, šaunuolė! Gali dar greičiau, aš žinau, paspausk!

Toma šokteli link krepšio mesdama kamuolį ir įpuola tiesiai į gynybinėj pozicijoj atsidūrusios Godos glėbį.

GODA (Tomai) Tu ką, kabini mane?
TOMA Pasvajok!
TRENERĖ Gerai, Onute, tavo eilė. Pasiruošusi? Startas!

Onutė bėga krepšio link nešdamasi kamuolį rankose.

TRENERĖ Stop, stop! Kamuolį reikia mušinėti, o ne neštis. Mušam kamuolį į žemę, tvirtai, nebijok, jis nesikandžioja. Taip, taip, padriblinguojam. Acha. Gerai, Onute, vėl bandom. Bokštelių gali „neapsivarinėti“, kitą kartą pabandysi.

Onutė, šiaip ne taip mušinėdama, pamažu artėja link krepšio.

GODA Palaikom, palaikom!
TRENERĖ Gerai, metam!
VISOS Metam, metam!

Ona išsigandusi atsisuka į merginas ir numeta kamuolį į jų, o ne į krepšio pusę. Kai kurios merginos juokiasi, tačiau vis tiek visos paploja.

ONA Oi, kaip faina!
TRENERĖ Gerai, Ona, šiandienai užteks, pasėdėk kol kas ant suolelio, pasižiūrėk, kas čia kaip vyksta. Panos, susikaupiam! Kartojam užduotį.

Sandra ir Asta atsistoja priekyje, dabar kamuolys Sandros rankose.

TRENERĖ Pasiruošiam… Startas!

Trenerė sušvilpia, Sandra „šauna“ į priekį, tačiau Asta, pritūpusi, rišasi sportinių batelių raištelius.

TRENERĖ Stop! Asta, kas čia vyksta?
ASTA Batas atsirišo…
TRENERĖ Kas čia šiandien darosi? Jūs tiesiog tikros flegmų čempionės.
ASTA Mes buvom vestuvėse…
SANDRA (Astai) Nu sakiau, nesakyk…
TRENERĖ Aišku, vestuvės, šventas reikalas. Kol visko į save nesukemši, nuo stalo nekyli, ar ne?
SANDRA Trenere, atsiprašom, ten buvo švediškas stalas.
TRENERĖ Acha, tai dar blogiau – kimšote kiek norėjote? Kam ta dieta, valgiaraštis, subalansuota mityba? Kam mes svorį, ūgį kiekvieną dieną matuojame? Sandra, esi „Žalgirių“ komandos kapitonė. Ar man tai tau aiškinti?
SANDRA Atsiprašau, trenere, daugiau nepasikartos.
TRENERĖ Va, Toma vikri kaip stirnaitė.
SANDRA Žolę tik ir ėda.
TOMA Mergaitės, aš gi esu modelis…
DIANA Trenere, aš nesutinku, kad mus visas orientuotumėte į vieną standartą.
TOMA Stok į lentą ir nebereikės pavydėti.
TRENERĖ Tylos! Panos, dar kartą viską padarom: greitai, tiksliai ir jeigu viską padarysite be klaidų, gal… galėsime pagalvoti ir apie Aliaską.
VISOS (sujudusios) Rimtai?!

Sandra su Asta pasiruošia užduočiai, tik dabar Sandra rankose laiko kamuolį.

SANDRA Nu, braške, pavarykim!

 

DAUGIAVAIKĖ ŠEIMA

Birutė filmuoja, Trenerė kalba prieš kamerą, tuo pačiu metu vaizdas gali būti transliuojamas ant didesnio ekrano.

TRENERĖ Komanda? Komanda man kaip vaikai. Savo vaikų neturiu, o ir nereikia, tiesą sakant. Su savo komanda jau esame daugiavaikė šeima, tik pašalpos valstybė nemoka. Aš pati gimiau daugiavaikėje šeimoje. Gyvenimu nesiskundėme, turėjome nuosavą namą. Ir kieme – krepšį prie stulpo. Broliai žaisdavo kašį kieme, nebuvo tada nei kompiuterių, nei tų facebook’ų. Turėjome tarpusavyje bendrauti. Mama sako, kad jau nuo trijų metų lįsdavau į kiemą ir trindavausi su broliais aikštelėje. O kai jie pavargdavo, paimdavau numestą kamuolį ir vis bandydavau pataikyti į be galo aukštai, kaip man tada atrodė, pakabintą krepšį. Tada tėvai nupirko kitą krepšį ir pakabino man tinkamame aukštyje. Taip ir augau su kamuoliu. Laikui bėgant jis vis mažėjo, o aš didėjau.

 

PO TRENIRUOTĖS

Sporto salės persirengimo kambaryje Toma, Asta, Goda, Ona, Birutė po treniruotės nusirengia sportines aprangas ir persirengia savo rūbais. Asta tepasi rankas kremu. Diana greičiausiai apsirengia.

DIANA Gerai, panos, susitiksim „Panamoje“.
VISOS Iki.

DIANA išeina.

TOMA Asta, ar Aliaskai reikia specialaus kremo?
SANDRA Mes dar ne Aliaskoje, aišku?
TOMA Tikrai? Sorry, supainiojau tave su poliarine meška.
SANDRA Taip, nes aš esu stipri ir galinga.
TOMA Gerai, bet tu ne tokia galinga, kad iš sporto ministro pinigų mums paprašytumei.
SANDRA Eik jau, norėčiau ir paprašyčiau.
TOMA Lažinamės, kad tau nepavyktų?
SANDRA Lažinamės, kad pavyktų. O tu praloši ir man burgerius kepsi.
TOMA Gerai, puiki mintis. Tik burgerius tau Asta galės kepti.
ASTA Manęs į šitą reikalą prašau nepainioti.
TOMA Gerai, kas pralošia, tegul tarnauja kitai tris mėnesius.
SANDRA Kodėl tris?
TOMA Acha, išsigandai?
SANDRA Ne, galime lažintis kad ir iš šešių mėnesių, man tai kas.
TOMA Ok, iš šešių.

Sandra ir Toma sudeda lažyboms rankas, Goda jas perkerta.

TOMA Na, man ir nuskilo! Turėsiu asmeninį tarną pusę metų!

Toma atsistoja ir eina link tualeto, pasiėmusi savo rūbus.

SANDRA O ko tu prie mūsų nesirengi, vis eini į tuliką?
TOMA Žinai, yra toks dalykas kaip higiena ir muilas. Įsivaizduoji, meškute?
SANDRA Žinok, yra toks dalykas kaip dušas namie.
TOMA Jo, tiems nuobodyloms, kas eina namo.

Toma užsidaro tualete. Ona pamato ant Sandros nugaros meškos tatuiruotę, kai ši nusivelka marškinėlius.

ONA O Jėzus!
SANDRA Kas yra?
ONA Tavo visa nugara mėlyna!

Goda su Asta pradeda juoktis.

SANDRA Kur mėlyna?!
GODA Raminkis, meška, čia apie tatuiruotę!
SANDRA (Onai) Eina šikt, tau gal galvoj negerai?
ONA Tiesiog pasirodė kaip sumušimas ar mėlynė…
SANDRA Čia ne mėlynė.
ONA Dabar matau, kad vilkas…
SANDRA Eik tu, čia meška.
ONA A…
SANDRA Kalėjime ištatuiravo. O tu žinai kodėl meška?
TOMA (iš tualeto) Nežinau ir žinoti nenoriu, baisiai atrodo.
SANDRA (Tomai) Tuoj tave nuskandinsiu, žiurke! (Onai) Goda, kai dar draugavome, praminė mane „meška“. Ir kažkaip prilipo.
GODA Meška, nes Sandra yra tikra žvėris lovoj.
ONA Acha, įsivaizduoju…
GODA Na, tada buvome jaunos ir kvailos.
SANDRA Daug ūždavome, stogas kilnojosi.
SANDRA O po to prasidėjo rimtesni reikalai…
TOMA (iš tualeto) Sex, drugs and rock’n’roll?
SANDRA Ką ten ta čiurka cypia? Kažkas iš tos serijos. Po to įsivėlėm į gaują, prasidėjo kiti reikalai.
ONA Ocho, kaip įdomiai…
ASTA Negaliu patikėti, ar mes vėl pasakojame tą pačią geto istoriją?
SANDRA O ką? Aš negaliu pasipasakoti? Žmogui įdomu.
ASTA Jo, pasakok, pasakok…
SANDRA Asta, juk man liūdniau baigėsi, nei Godai. Jos iš komandos neišmetė ir į kaliūzę nepasodino.
GODA Už tai gavau traumą ir pati išėjau.
ASTA Klausykit, gal jums dviese reiktų prisiminimų vakarą surengti, jeigu dar per visus tuos metus neišsikalbėjote?
SANDRA Tai ar aš jau visai nebegaliu pasipasakoti naujam žmogui? Jai gi įdomu.
ONA Acha, labai įdomu, tik gal aš jau eisiu. Iki!

Ona skubiai išeina.

SANDRA Gal perspaudėm kaip pirmam kartui, ką?
GODA Nieko, viskas čia jai gi viskas faina, nenumirs. Tai ką, panos, einam, pasėdėsim „Panamoj“, gerus laikus prisiminsim.
SANDRA Kaip manai, Asta?
ASTA Aš turiu kitų planų.
SANDRA Kokių planų, braške?
ASTA Galvojau susitikti su savo ex.
SANDRA Ex?
ASTA Aš gi tau sakiau, kad po krepšinio einame vakarieniauti.
GODA Ok, supratau, reikės pasieškoti kitų prisiminimų.
SANDRA Nu gerai – aš tada dėl ministro ką nors pamąstysiu.
TOMA (išbėgdama tualeto) Palauk, meilute, nepalik ir manęs! Siūlau greičiau mąstyti, meška. Čiau, pensės, iki!
 


📖 Visą dramą galima perskaityti susisiekus su jos autore Gabriele Labanauskaite[email protected]

Kraujo broliai

KRAUJO BROLIAI

 

VEIKĖJAI

JUOZAS
JONAS
MARIJA
ADAS
NINA
ŽURNALISTĖ
SKAMBINANTYSIS
CHORAS

 

PROLOGAS

Aš netekau brolio
Po ledu jis palindo
Aš netekau brolio
Mažas jis taip mėgo
maudytis
Aš netekau brolio
Jis nemokėjo žvejoti
Aš netekau brolio
Bandžiau jį išmokyti
Pavirst žuvimi

 

JUOZAS. Norėčiau, kad manęs čia nebūtų.
JONAS. Tėvai abejojo, ar tuoktis. Pasimetę, jauni, neturtingi. Sėdėjo prie fontano ir svarstė, ką daryti.
JUOZAS. Idiotai.
JONAS. Mama buvo nėščia.
JUOZAS. Ir ką daryti? Dar vieną klaidą.
JONAS. Aš gimiau iš plaktos grietinėlės ir vyšnių. Mama jų suvalgydavo nesuskaičiuojamą kiekį.
JUOZAS. Draugėms buvo gėda sėdėti šalia. Stalas nuklotas tuščiais indeliais. Apsirijėlė.
JONAS. Ji buvo tokia apvalutė tada. Gražiausia nėščioji pasaulyje.
JUOZAS. Aš gimiau iš sugedusio žiebtuvėlio.
JONAS. Taip tėtis sakydavo.
JUOZAS. Tiesiog mamos nebeveikė, o pūtė ji kaip kaminas.
JONAS. „Tu mano pati gražiausia nėščioji“.
JUOZAS. Tėvas arčiausiai iš chebros sėdėjo šalia. Tai ir prideginėjo.
JONAS. Tėvai nepatyrė vargo – sunku buvo tik pradžioj, po to atsistojo ant kojų.
JUOZAS. Tėvas mušė motiną, išgėrinėjo. Kaimynai kviesdavo mentus.
JONAS. Nieko nebuvo.
JUOZAS. Motina viską neigdavo.
JONAS. Galima sakyti, jie puikiai sutarė.
JUOZAS. Tėvas iškrito persisvėręs per turėklus laiptinėje. Iš trečio aukšto.
JONAS. Aš turėjau laimingą vaikystę.
JUOZAS. Kalbama, kad močia jį stumtelėjo. Tada jau manęs laukėsi. Ar taip įmanoma? Tokia graži boba…
JONAS. Man nupirko triratį, kai buvau penkerių. Tegul mokosi sūnus vairuoti – taip manė tėvas.
JUOZAS. Kai mane dar krūtimi maitino, jau kitas vyras jos papus čiulpė.
JONAS. Tačiau netrukus jų keliai išsiskyrė. Bet man niekas nieko neaiškino.
JUOZAS. Tėvo laidotuvės buvo tylios ir trumpos.
JONAS. Mama…
JUOZAS. Nekenčiu šitos kurvos.

 

I

TV pokalbių laida. Adas atsakinėja.

LAIDŲ VEDĖJA Kas Jums yra nacionalizmas?
ADAS Man nacionalizmas visų pirma – pagarba savo tėvynei ir šaknims.
LAIDŲ VEDĖJA O kaip tada vertinate agresyvius nacionalistinių partijų palaikomus išpuolius? Juk tai daro įtaką ir paprastiems žmonėms.
ADAS Šiuo metu žmogus prarado bet kokia viltį, ką nors pakeisti. Jis įvarytas į kampą ir priverstas griebtis kraštutinių metodų, kad būtų išgirstas. Norvegijos pavyzdys tai tik patvirtina.
LAIDŲ VEDĖJA Bet ar toks žiaurumas pateisinamas?
ADAS Visų pirma turime atsakyti į klausimą, kodėl taip atsitiko, kas verčia žmones taip elgtis. Ar ne islamizacijos politika pastūmėjo tokiam išpuoliui? Tokiu atveju, visos aukos gula ant tos jūsų didelės tolerancijos sąžinės.
LAIDŲ VEDĖJA Ilgą laiką išpuolius prieš kitataučius buvo įprasta fiksuoti ne kaip nacionalistinius, o kaip paprastą chuliganizmą ir už tai bausdavo. Dabar tokie nusikaltimai tampa vis radikalesni, nes atsiranda užnugaris ir nebėra tokios griežtos baudžiamosios atsakomybės.
ADAS Netiesa.
LAIDŲ VEDĖJA Bet juk kiekvienais metais tokių nusikaltimų skaičius didėja. Pavyzdžiui, net 10–15 procentų kasmet.
ADAS Tai parodo, kad problema aktuali, mes turime įsiklausyti į tautos balsą. Ir iš viso..iš kur tokie skaičiai?
LAIDŲ VEDĖJA Iš informacinio centro, kiekvieną mėnesį vykdančio ksenofobinių išpuolių, susijusių su etniniu ir religiniu nepakantumu, monitoringą.
ADAS Įsivaizduoju aš tuos jūsų monitoringus…
LAIDŲ VEDĖJA Preliminariais duomenis, per pirmąsias Lietuvoje eitynes už homoseksualių žmonių teises dėl nacionalistų išpuolių nukentėjo mažiausiai 25 žmonės.
ADAS O kodėl ne 50? Suprantate, istoriškai mūsų tauta dažnai buvo engiama kitataučių, visokio plauko iškrypėlių. Ar galime smerkti tokį žmonių požiūrį? Pasikartosiu, mes turimi įsiklausyti į tautos balsą.
LAIDŲ VEDĖJA Valdžia suteikia savo retorikai nacionalistinį atspalvį, kad gautų dar daugiau rinkėjų balsų.
ADAS Oi, jau čia demagogija prasideda.
LAIDŲ VEDĖJA Taip yra manipuliuojama žmonėmis, nepaisant jokių – nei homoseksualių, nei heteroseksualių žmonių teisių.
ADAS Tai mumis visais manipuliuoja. Per amžių amžius gviešėsi mūsų žemių ir mūsų kalbos. Kas tik netingėjo – žydai, rusai, lenkai. Tai mes, mes aukos, ne jie. Suprantate?
LAIDŲ VEDĖJA Bet dabartinėse teritorijose mes gyvename ne ilgiau kaip…
ADAS Užtat Vytauto žirgas gėrė iš Juodosios jūros, mes buvom didingi!
LAIDŲ VEDĖJA Sulaukėme žiūrovo skambučio. Taip, prašom, prisistatykite…
SKAMBINANTYSIS Arkliai sūraus jūros vandens negeria!
ADAS Čia metafora, taip sakant, metafora!
SKAMBINANTYSIS Kokia dar metafora? Grynas blefas debilams. Tu tūpa nacionalistine kiaule, nelaikyk mūsų dur

Skambinantysis išjungiamas.

LAIDŲ VEDĖJA Jei daugiau skambučių nebus, tęsiame mūsų pokalbį. Jei tokia teisė kaip, pavyzdžiui, „Lietuva lietuviams!“ pripažįstama tik tam tikroms „išrinktosioms“ tautoms, tai jau visai ne nacionalizmas, o elementarus šovinizmas ir imperializmas, kadangi taip…
ADAS (pertraukdamas) Ką jūs šnekate, čia ne Rusija! Lietuviai maža tauta. Reikia didžiuotis, kad būtent mes vieninteliai iš baltų senovėje buvome sukūrę savo valstybę, kurios teritorija XIII–XV a. siekė net Juodąją jūrą.
LAIDŲ VEDĖJA Istorijos atžvilgiu, tai nėra didelis laiko tarpas.
ADAS Ar bus protingų klausimų ar komentarų?
LAIDŲ VEDĖJA Be to, juk patys lietuviai nepuoselėjo savo kalbos: su Vakarų Europa susirašinėta lotynų kalba, su Rytų Europa – senąja kanceliarine slavų kalba. O kur dar kiti niuansai? Net ir dabar vis neapsisprendžiame, kur – į Rytus ar Vakarus žiūrėti.
ADAS Kokias čia nesąmones šnekate? Gėda klausytis.
LAIDŲ VEDĖJA Mes patys save parduodame. O kiek lietuvių yra emigravę? Kokioj Anglijoj jie juk tokie patys gasterbaiteriai, kaip ir čia kinai.
ADAS (išsisegdamas mikrofoną) Eikit šikt.
LAIDŲ VEDĖJA Palaukite, kur jūs einate? Prisiimkite nors dalį atsakomybės už savo kalbas!
ADAS Rinkėjai manimi tiki. O tokioms nesąmonėms aš neturiu laiko!

Adas išeina.

 

II

Juozas kalba prieš kamerą. Dažnos pauzės.

JUOZAS Kiek valandų? O man atrodo, kad savaitė praėjo. Čia supistai lėtai slenka laikas. Taip, taip, prisimenu, ką susitarėme. Jokių keiksmų. Kam mes vis susitinkam? Man šlykštu kapstytis po savo jausmus kaip kokį šiukšlyną. Be to, aš jau aiškinau, viską šimtą kartų aiškinau. Manote, kad esu toks naivus – paseksiu jums pasakėlę ir patikėsiu, kad paleisit? Be to, iš kur man žinoti, kokios istorijos jums reikia?

 

III

NINA (siūlydama kažkokius miltelius) Nori dar?
MARIJA Ko?
NINA Maška, neapsimetinėk agraška. Tave jau kalbasina?
MARIJA Nina, nevadink manęs Maška, man nepatinka.
NINA Kad kvailas vardas Marija.
MARIJA Labai gražus vardas.
NINA Kai pirmą kartą išgirdau, toks žvengas suėmė…
MARIJA Ir kas čia jau taip juokingo?
NINA Akys plačios, kaip zuikio. Ateinu į vaistinę, stovi kažkokia mergaitė, o vaistininkė bando išsiaiškinti, ko prašei: „Marlės? Kokios marlės?“. Mane pamačiusi taip išsigandai, kad nebepralemenai nei žodžio.
MARIJA Ne, tiesiog užsižiūrėjau į tavo kostiumėlį. Jis buvo toks elegantiškas…
NINA Nu, bet vaistininkė irgi pavarė: „Koks tavo vardas?“, klausia. O tu taip rimtai atsakai „Marija“.
MARIJA „Šventoji mergele“, pasilenkė ji manęs link, „tau prasidėjo mėnesinės“.
NINA Akivaizdu. Tavo suknelė buvo pražydusi kraujo dėme.
MARIJA Nebuvo, tau pasirodė.
NINA Kai gyveni tik su bobute, sunku suvokti, kiek per penkiasdešimt metų daug kas pasikeitė.
MARIJA Ir per metus daug kas keičiasi.
NINA Buvai toks vaikas…
MARIJA Žiauriai užsinorėjau šokoladinių saldainių.
NINA Oi, Maška, Maška… Gerai, kai yra, kas tau jų nuperka.
MARIJA Ir gerai, kai šokoladinė – šalia vaistinės.

Abi juokiasi.

 

IV

JUOZAS Duok man vandens. Anksčiau būdavo padėta stiklinė per kiekvieną mūsų pokalbį. Tu užsirašinėji, aš geriu vandenį. Informacijos kaip tu nefiksuoju ir niekam nestukalinu. Gerai, gerai, baigiu. Tai koks šiandien klausimas? O… Kaip aš įsivaizduoju herojus?

Kad taptum herojumi, reikia kažką ochujieno nuveikti, ar ne? Ir turėti chebrą, kuri paskui tave sektų. Tikėtų, taip sakant. Bet žinai, gali gimti vedliu, o gali juo tapti. Manai, lengva turėti už save vyresnį brolį ir likti susliku visą gyvenimą? „O Jonas tai geriau už tave išlaikė matematikos egzaminą. O Jonas tai anksčiau už tave išmoko bezdėti…“. Eina nafik. Dėjau aš ant to Jono pirmumo. Bet šiaip mes jėgovai sutariam. Nu, pridengdavo mane. Ir pirmą cizą irgi Jonas suveikė, nors pats nerūkė. Paprašė draugelio. Tik va, chebros mūsų būdavo skirtingos. Supranti, skirtingos. Penkių metų skirtumas vis tik. Aš noriu į tualetą. Galima?

 

V

KAJUS Kokios spalvos Tavo akys?
JONAS Žydros.
KAJUS Jos atrodo tamsesnės.
JONAS Čia dėl kompo.
KAJUS Kaip tai?
JONAS Sakau, taip yra dėl apšvietimo.
KAJUS. Ok… Kiek tau metų?
JONAS Juk parašyta.
KAJUS Dvidešimt devyneri?
JONAS (pauzė) Beveik.
KAJUS Beveik?
JONAS Šiek tiek mažiau.
KAJUS Tikiuosi, tu pilnametis?
JONAS Hmm, dar pagalvosiu…
KAJUS Rimtai – kiek tau metų?
JONAS O kiek tau?
KAJUS Dabar mano eilė klausti.
JONAS (po pauzės) Dvidešimt penki.
KAJUS Nemeluoji?
JONAS Tai trečias klausimas? Ne, nemeluoju.
KAJUS Gerai, koks tavo vardas?
JONAS Tai jau ketvirtas klausimas.
KAJUS Čia parašyta…
JONAS Pamiršk, kas parašyta.
KAJUS Kad tavo duomenys 32/178/80.
JONAS Metai, ūgis, svoris. Tradiciškai. O šiaip forumuose niekas savo tikrais vardais neprisistatinėja.
KAJUS Aš prisistačiau.
JONAS Eik jau, rimtai? Tu Kajus?
KAJUS Yep, aš Kajus.
JONAS Gerai. Tada aš – Jonas.
KAJUS Malonu susipažinti.
JONAS Man – irgi.

 

VI

CHORAS
Imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą žyduką
O ką jis padarė?
Lipo kopėčiom.
O ką jis padarė?
Ir nukrito netyčiom.
O ką jis padarė?
Jis – nieko. Bet mes dar galim šį tą padaryti:
Imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą žyduką,
Viens, du, trys!
Imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą gėjuką.

O ką jis padarė?
Jis gyvena mano name.
O ką jis padarė?
Dar nieko, bet negi lauksi, kol padarys?
O ką jis padarė?
Dar – nieko. Bet mes dar galim šį tą padaryti:
Imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą gėjuką,
Viens, du, trys!
Imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit čigoniuką.

O ką jis padarė?
Jis gyvena lūšnyne.
O ką jis padarė?
Veisia narkotikų gyvatyną.
Ar turi įrodymų?
Visi laikraščiai rašo.
Kaip sprendžiam bėdą?
Nežinau, nenoriu galvoti,
Bet mes dar galim šį tą padaryti:
Imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit čigoniuką,
Viens, du, trys!

O jei tai būtų nėščia – žydė, lesbietė, čigonė
Arba visos trys viename?
Man nusispjauti – ji jau lavonė.
Viens du trys.

 


📖 Visą scenarijų galima perskaityti susisiekus su jo autore Gabriele Labanauskaite[email protected]

Šeima

ŠEIMA

 

EXT. SODYBOS KIEMAS. RYTAS.

FAUSTA (18 m.) Stovi prie automobilio, žiūri į tašes bagažinėje. AGOTA (39 m.) rakina sodybos duris.
 

INT. SODYBA. RYTAS.

Agota valo rašymo mašinėlę, pila į ją rašalą.
 

EXT. SODYBOS KIEMAS. DIENA.

Fausta renka šakas ir šakeles. Grįžta prie namo, mato nueinančio vyro siluetą. Prie durų palikta dėžė su malkom.
 

INT. SODYBA. DIENA.

Fausta padeda ant stalo dvi lėkštes su sriuba. Agota rašo spausdinimo mašinėle, jos rankos išteptos rašalu. Fausta prieina iš nugaros, apkabina Agotą.

FAUSTA
Pertraukėlė?

AGOTA
Tuoj.
 

INT. SODYBA. VAKARAS.

Fausta žiūri į ugnį židinyje, šalia jos tuščias dubenėlis. Agota rašo, žvilgteli į dubenėlį, pilną sriubos. Moteris pasikelia, atsisėda šalia Faustos, prisidega tabako suktinukę.

AGOTA
Nepyk…

Fausta paima suktinukę iš Agotos rankos, užsirūko.

FAUSTA
Taigi žinau, kad deadlineas kitą mėnesį. Baigiau pirmą sceną.

AGOTA
Rimtai?

Fausta parodo pieštas kadruotes. Kadruotėje nupiešta sodyba.

AGOTA
Tu čia jau buvai prieš tai?

FAUSTA
Ne…Gal nori deserto?

Agota nusišypso. Fausta įberia džiovintus grybus moteriai į delną ir saują suvalgo pati.
 

EXT. SODYBA. LIEPTAS ANT EŽERO. VAKARAS.

Fausta ir Agota geria arbatą, apsivyniojusios užklotais žiūri į vandenį, vanduo raibuliuoja. Atplaukia gyvatė, iškišusi galvą iš vandens.

AGOTA
Įsivaizduok, taip paima ir įsitraukia į dugną…

FAUSTA
O jei dugno nėra?

Abi įsižiūri į skaidrų vandenį, dugne mato besiraizgančias gyvates. Pasigirsta griaustinis.
 

EXT. SODYBA. LIEPTAS ANT EŽERO. VAKARAS. LYJA.

Fausta ir Agota bučiuojasi, glamonėjasi ant liepto krašto. Jų nuogi kūnai primena besiraizgančias gyvates.
 

INT. SODYBA. RYTAS.

Agota nubunda viena lovoje, atsikelia, apsivelka chalatą, eidama mato kibirą ir iš lubų lašantį vandenį.
 

EXT. SODYBA. TERASA. RYTAS.

Fausta sėdi prie stalo, piešia kadruotes, ant stalo padėti du tušti puodeliai ir vienas arčiau jos rankos puspilnis kavos.

AGOTA
Anksti atsikėlei?

FAUSTA
Ne.

Agota atsisėda šalia, Fausta paduoda jai puodelį, puspilnį kavos. Moteris užsirūko, gurkšnoja kavą. Nuo namo stogo kopėčiomis nulipa VYRAS.

VYRAS
Dabar turėtų būti gerai.

FAUSTA
Pas jus dažnai taip?

VYRAS
Pas mus visko būna. Va, aną sykį lieptą padegė, po to dingsta žmonės nesusimokėję…

AGOTA
Mes tikrai nedingsim…

FAUSTA
Bet, kai baigsim savo projektą, išvažiuosim.

VYRAS
Na, tai gerų darbų.

Vyras nueina.

 AGOTA
Ačiū.

Fausta su peiliuku drožia pieštuką.

FAUSTA
Gal tokį diedą reiktų į scenarijų įkišt, gyventų pats sau vienas, toks psichas miške, visas neaiškus…

Agota prieina prie Faustos, apkabina ją per kaklą.

 AGOTA
O kam tų vyrų moterų meilėje.
 

EXT. SODYBA. TERASA.

Agota spausdina rašymo mašinėle, šalia krūva popieriaus lapų, keletas suglamžyti. Fausta piešia kadruotes. Ant stalo dega žvakės. Fausta padeda piešimo sasiuvini, pasikelia, nusirengia drabužius.

FAUSTA
Einu maudytis…

AGOTA
Mhm…

Fausta bėga lieptu, šoka į vandenį. Agota prisidega tabako suktinę, žiūri į Faustos kadruotes. Jose nupieštas namas miške ir vyro portretas. Agota atsidūsta, padeda kadruotes. Pasigirsta aliarmo signalas. Fausta nardo vandenyje, Agota eina ant liepto.

AGOTA
Fausta?
 

EXT. SODYBA. TERASA.

Fausta rengiasi.

FAUSTA
Čia tikras ar testas?

AGOTA
Jeigu telefoną turėtume, žinotume.

AGOTA
Be reikalo nieko nepasiėmiau.

FAUSTA
Tu norėjai ramybės.
 


Scenarijaus autorės ©Gabrielė Labanauskaitė ir Inesa Marcinkevičiūtė

📖 Visą scenarijų galima perskaityti susisiekus su jos autore Gabriele Labanauskaite[email protected]

Dramatika

MONOGRAFIJA „DRAMATIKA“

 

Tai – pirmoji lietuvių kalba parašyta knyga, glaustai pristatanti dramos raidą ir tyrinėjanti šiuolaikinės dramaturgijos konstravimo procesus. Knygoje Gabrielė Labanauskaitė supynė teorinį ir praktinį tyrimo lygmenis, kai dramos teorijos įžvalgos čia pat tikrinamos ar iliustruojamos konkrečiais dramaturginių sprendimų pavyzdžiais.

 
DRAMATIKA MONOGRAFIJANuotrauka: dramokratija.lt
 
„Toks teksto konstravimo būdas leidžia priartinti prie skaitytojo konkrečias dramos teorijos sąvokas, aiškiau iliustruoti jų turinį, o kartu atlieka ir svarbią didaktinę funkciją – paaiškina šiuolaikinės dramos meninės raiškos priemones, skaidrina komplikuotas šiuolaikinės dramaturgijos pasakojimo formas, parodo istorinį jų tęstinumą.
 
Taip pat itin pagirtina, kad autorė ne tik aprėpia platų šiuolaikinės pasaulio dramaturgijos lauką, nagrinėdama gausius tarptautinius atvejus, bet ir šalia jų kaip vienalaikius to paties kalibro pavyzdžius tyrinėja lietuvių dramaturgų kūrinius“, – apie naująją knygą atsiliepė teatrologė Jurgita Staniškytė. 
 
Pagrindinis dėmesys monografijoje skiriamas modernizmo ir postmodernizmo dramoms bei jose kuriamoms naratyvo formoms. Pačiai Gabrielei Labanauskaitei, 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje apsigynusiai disertaciją tema „Naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje“ prireikė perskaityti ir išanalizuoti beveik 300 visų laikotarpių dramos kūrinių, kad įžvelgtų išryškėjančias tendencijas. 
 
Lietuvių filologijos daktarė Roma Bončkutė recenzijoje apie knygą žurnalui „Naujasis Židinys-Aidai“ rašo: „Autorės nuomone, daugelio dramos tyrinėtojų per didelis dėmesys siužetui iš akių išleido šiuolaikinei dramaturgijai esminį dalyką – pasakojimą. Labanauskaitė primena, kad šiuolaikinė drama jau nėra vientisos istorijos pasakojimas. Ji dažnai sudaryta iš pasakojimų pasakojime, todėl monografijos autorei įdomu gilintis į naratoriaus kaip subjekto santykį su pasakojamais įvykiais. Taip pat tokiose dramose svarbus diskursyvinis lygmuo – pasakotojo ir adresanto komunikacijos rezultatas“.
 
G. Labanauskaitė knygos įžangoje išskiria, kad jos monografijos tikslas – atskleisti esminius dramos raidos ypatumus, dariusius įtaką šiuolaikinėms dramaturgijos tendencijoms, kurios ir yra knygos dėmesio centre.
 
„Tikiu, kad net ir mokslo atradimai turėtų būti pateikti visuomenei suprantama forma. Knyga buvo didelis iššūkis mano pačios intelektui: padariau ne vieną atradimą, perskaičiau daug negirdėtų dramos kūrinių ir pritaikiau naratyvo teoriją kūriniams, kurie iki šiol, kaip buvo manoma, parašyti nesudėtinga forma ir nėra verti tyrinėjimo. Kaip visada buvo galima nueiti lengvesniu keliu, tačiau savo asmeninę kartelę laikau aukštai,“ – apie knygos rašymą pasakoja dramaturgė G. Labanauskaitė.
 

📖 Skaityti literatūrologės doc. dr. Romos Bončkutės recenziją ➡ „Dramatika“: raudona ir juoda

🎧 Klausyti LRT radijo laidos „Ryto Allegro“ interviu su Gabriele Labanauskaite ➡ apie monografiją „Dramatika“
 

📖 Monografiją „Dramatika“ su autografu galite įsigyti tiesiai iš autorės Gabrielės Labanauskaitės[email protected]

Dramokratija

DRAMOKRATIJA

 

MANIFESTAS

Pradžioje buvo žodis
Dramokratijai svarbus kiekvienas žodis!
Drama yra tarptautinė.
Drama nėra tik istorija, istorija nėra tik drama.
Čia kiekvienas gali kurti dramą.
Drama yra gyva.
Kelias į dramą grįstas žodžiais.
(dramatiška pauzė)
Tu turi teisę į dramą.
Todėl nebijok praliesti rašalo.

 

DRAMOKRATIJA – tai demokratišku principu pačių dramaturgų organizuojamas pjesių skaitymo festivalis. Tai – pjesės teksto skaitymo, analizavimo ir pristatymo dirbtuvės, kurioms svarbus ne tik rezultatas, bet ir procesas. Svarbu, kad ne tik žmonės eitų į teatrą, bet ir teatras atkeliautų pas žiūrovus, todėl dažnai renginiai vyksta netradicinėse Vilniaus vietose – kavinėse, klubuose, galerijose ir kitose mažiau į „juodą teatro dėžutę“ panašiose vietose, naikinančiose ketvirtąją sieną tarp skaitovų ir klausytojų.
 


 

Pradžioje šiuolaikinių pjesių skaitymų festivalis buvo organizuotas kaip edukacinė-praktinė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Gabrielės Labanauskaitės dėstomos dramaturgijos rašymo disciplinos dalis. Užbaigtas jaunųjų autorių pjeses norėjosi pristatyti viešai ir sukurti ne tik akademijos studentams skirtą bendradarbiavimo, kūrybos ir mokymosi erdvę. Laikui bėgant festivalis tapo tarptautiniu, atsiskyrė nuo akademinio konteksto ir toliau yra sėkmingai organizuojamas studijas baigusių kino ir teatro dramaturgų – Indrės Bručkutės, Živilės Zablackaitės, Irenos Kunevičiūtės, Manto Rimkaus ir kitų.
 

Festivalis rengiamas demokratijos principu, panaikinant tradicinę teatro hierarchiją ir visiems tolygiai buriantis apie pjesės idėją, o ne žinomus vardus ar kitus prioritetus.DRAMOKRATIJĄ sudaro trys etapai: iš anksto organizuojamos dramos rašymo dirbtuvės, dramaturgų bendradarbiavimo susitikimai su aktoriais ir režisieriais (kuriant bei tobulinant savo tekstus) bei parašytų pjesių pristatymai-skaitymai netradicinėse Vilniaus erdvėse. Kūrybines dirbtuves jau yra vedę vokiečių dramaturgė Theresia Walser, rusų scenaristas ir dramaturgas Michailas Durnenkovas, britų dramaturgas Chris Thorpe, švedų dramaturgė ir režisierė AnnaLina Hertzberg bei lietuvių dramaturgė Gabrielė Labanauskaitė.
 

🎭Skaitymų metu pristatytos pjesės saugomos DRAMOKRATIJOS internetinio puslapio archyve, todėl bet kada galite susipažinti su šiuolaikine dramaturgija!
 


Daugiau informacijos apie festivalį www.dramokratija.lt

Melancholijos bokštai

MELANCHOLIJOS BOKŠTAI, 2016

 

Šiam šokio spektakliui sukurti choreografė Aira Naginevičiūtė ir scenografas Arūnas Adomaitis jau ne pirmą kartą bendradarbiavo su dramaturge Gabriele Labanauskaite bei kompozitoriumi Vladu Dieniniu. Kūrėjų ketvertas sugebėjo suvienyti šokį, muziką, poeziją, judesį, tekstą į nepaprastą vientisą pasirodymą.
 


 
MELANCHOLIJOS BOKŠTŲ kūrybinė komanda leidosi į eksperimentus su poetine kalba, metaforomis, judesio ir muzikos naujadarų kūryba bei šokio spektaklio konstrukciją iš atskirų elementų. Tarpdisciplinis projektas tyrinėja būsenas, kuriose išgyvenami paribiai – vienatvės ir naujų erdvėlaikių suvokimas. Šiose būsenose medituojamas rūkas, mirštama ir atgimstama kitokiu pavidalu, pasineriama į apmąstymus apie save patį, pasaulį ir egzistencinę tuštumą. Taip pat tai ir šiuolaikinio šokio spektaklis, kuriame kiekvienas stato savo interpretacijos bokštus.
 
Tačiau spektaklyje melancholija nėra dramatiška. Jame derinamas šviesus liūdesys, nerimas su ironijos ir švelnumo prošvaistėmis, laki ir tikra žmogaus emocija paverčiama estetine realybe.
 
Fotografija: tiketa.lt
 

„Yra tyrinėjamos įvairios melancholijos būsenos, norisi paneigti nuostatą, kad melancholija yra kažkas labai tamsaus ar depresyvaus. Pradėjome ją analizuoti, reikia stengtis tas būsenas atpažintii rūke, ašaroje, santykiuose, buvime kartu, dulksnoje“, – sako šokio teatro „Airos“ įkūrėja A. Naginevičiūtė.
 
Spektaklio pavadinimą inspiravo Gabrielės Labanauskaitės eilėraštis. Būtent juo remdamasi choreografė leidosi į vaizdinius ir ieškojimus. Šokio spektaklio metu nuskamba ne tik šis, bet ir kiti G. Labanauskaitės tekstai bei Paul Celan eilėraštis „Mirties fuga“, kalbantis apie juodą pieną. Juodosios tulžies ekstraktas gali būti geriamas kaip nakties ir žvaigždžių melancholija. Tokia ir yra ta stulbinančiai keista ir paprasta filosofų pastebėta šviesos ir tamsos diatonika, kuomet Daiktas esantis šviesoje yra šviesa; o Daiktas tamsoje tamsa.
 
MELANCHOLIJOS BOKŠTAI
 

KŪRYBINĖ GRUPĖ

Choreografė: Aira Naginevičiūtė 
Dramaturgė: Gabrielė Labanauskaitė 
Kompozitorius: Vladas Dieninis 
Scenografas: Arūnas Adomaitis 
Šviesų dailininkas: Vladimiras Šerstabojevas
Atlikėjos: Goda Laurinavičiūtė, Greta Grinevičiūtė, Gabrielė Labanauskaitė
Projekto iniciatoriai: Kauno menininkų namai, šokio teatras „AIROS“, audiovizualinės poezijos grupė „AVaspo”.
 


🎥Daugiau apie šokio spektaklį papasakojo G. Labanauskaitė ir A. Naginevičiūtėinterviu „Scenos gidui“