Frequently asked questions

Do I have to be an experienced writer to take the course?
Anyone and everyone can participate in writing courses. It does not require special preparation or special skills.

Can I gift the course to another person?
Creativity is a great gift not only to yourself but also to others. The course can be gifted to another person. A gift voucher is being prepared, which must be used within one year from the day of its purchase.

Is it possible to pay for the course in installments?
Normally, the full course fee is paid for the course, which must be paid no later than one week before the start of the course. If necessary and agreed in advance, payment can be made in installments, but the last payment must be made before the start of the course.

Will I receive the video if I can’t attend the course meeting?
Yes, you will be able to view the video when the course is held remotely and you are not able to participate in it.

Can I not attend a single session of the course and only watch the videos, study on my own?

Yes, you can. If you decide not to attend any of the sessions and just watch the videos, it is important to let us know this in advance when purchasing the course. In this case, you can independently, at your own pace, view the videos after each session, and at the end of the course, like other participants you will receive personal feedback for a certain number of pages.

Should those participating in the family book creation and publishing course communicate with publishers themselves?
Editing and publishing of the family book manuscript is the responsibility of the course participant. If necessary, you can contact the course leader Gabriele Labanauskaitė for individual consultations. Design and layout issues can also be resolved in individual consultations with our design and layout specialist.

What is the scope of the Family Book Creation and Publishing Course Family Book?
The volume of the book depends on the participant, e.g. pages 20-40 or something

Is the family book design and publishing course only for writing about family?
The content of the book can be created according to your wishes and needs. It can be any group of people dear to you, whose history you want to immortalize – friends, relatives, loved ones.

Can several family members living in different countries participate in the family book creation and publishing course?
Of course, there is such a possibility. Assignments can be shared and a joint book can be created, only each participant should pay a separate course fee.

Can the company pay for my courses and is the company invoiced in this case?

Yes, the company can pay for the courses. In this case, the company will be invoiced.

What size groups usually participate in IŠ TYLOS writing courses?

Personal attention to each participant and a cozy atmosphere are important to us, so usually up to 12 people create and write in our course groups.

Will the course happen if there are not enough participants?
If less than half of the participants needed for the course do not gather, the course does not take place and is postponed to a later time. Participants are always informed of all changes and are given the opportunity to choose.

Do course participants get a refund if the course does not take place?
If such a situation occurs and the participant has already paid for participation, it is possible to keep the paid amount for the same course held in the future or get it back. If other times and dates do not suit the participant, the fee is refunded (if the rescheduling is due to the fault of the organizers).

How is the situation resolved if there is less than a week left before the start of the course and the participant decides not to participate in the course?
If the participant himself/herself decided not to participate in the course and reported this less than a week before the start of the course, the participation fee is not refunded. If the participant informs about such a decision earlier (more than a week before the start of the course), the fee is refunded.

After completing the course, can the participants receive a document certifying that?

Yes, after completing the course, the participants receive a diploma certifying the successful completion of the course and the academic hours studied.

If you have additional questions, you are always welcome to contact: [email protected] or +37065784389 (Martyna)

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar turiu būti patyrusi/ęs rašytoja/as, kad galėčiau dalyvauti kurse?
Rašymo kursuose gali dalyvauti visos norinčios ir visi norintys. Atskiro pasiruošimo, specialių įgūdžių tam nereikia.

Ar galiu kursą dovanoti kitam žmogui?
Kūryba – didelė dovana ne tik sau, bet ir kitam/kitai. Kursą galima dovanoti kitam žmogui. Paruošiamas dovanų kuponas, kuris turi būti išnaudotas per metus laiko nuo jo įsigijimo dienos.

Ar galima už kursą mokėti dalimis?
Įprastai už kursą mokama pilna kurso suma, kuri turi būti sumokėta ne vėliau kaip savaitė iki kurso pradžios. Esant poreikiui ir suderinus iš anksto, galima mokėti dalimis, tačiau paskutinis mokėjimas turi būti atliktas iki kurso pradžios.

Ar gausiu vaizdo įrašą, jei negalėsiu dalyvauti kurso susitikime?
Taip, turėsite galimybę peržiūrėti vaizdo įrašą, kai kursas vyksta nuotoliniu būdu, tačiau negalite jame dalyvauti.  

Ar galiu kurse nuotoliniu būdu nedalyvauti nei viename užsiėmime, o tik peržiūrėti vaizdo įrašus ir mokytis savarankiškai?

Taip, galite. Jei nusprendžiate nedalyvauti nei viename užsiėmime, o tik peržiūrėti vaizdo įrašus, apie tai svarbu įspėti iš anksto, perkant kursą. Tokiu atveju galite savarankiškai, jums įprastu tempu, po kiekvieno užsiėmimo peržiūrėti vaizdo įrašus, o kurso pabaigoje, kaip ir kitos dalyvės bei dalyviai, gausite asmeninį grįžtamąjį ryšį tam tikram puslapių skaičiui.

Ar dalyvaujantys šeimos knygos kūrimo ir leidybos kurse, turėtų patys bendrauti su leidyklomis?
Šeimos knygos rankraščio redagavimas ir išleidimas yra paties kurso dalyvės/io atsakomybė. Esant poreikiui, dėl atskirų konsultacijų galima kreiptis į kurso vedėją Gabrielę Labanauskaitę. Dizaino ir maketavimo klausimai taip pat gali būti sprendžiami individualiose konsultacijose su mūsų dizaino ir maketavimo specialiste.

Kokios apimties šeimos knygos kūrimo ir leidybos kurso šeimos knyga?
Knygos apimtis priklauso nuo dalyvio/ės, pvz. 20-40 psl. ar pan.

Ar šeimos knygos kūrimo ir leidybos kursas skirtas tik rašymui apie šeimą?
Knygos turinį galima kurti pagal savo norus ir poreikius. Tai gali būti bet koks jums brangių žmonių būrys, kurių istoriją norite įamžinti – draugų, artimųjų, mylimųjų.

Ar gali šeimos knygos kūrimo ir leidybos kurse dalyvauti keli šeimos nariai, gyvenantys skirtingose šalyse?
Žinoma, tokia galimybė yra. Galima pasidalinti užduotis ir sukurti bendrą knygą, tik kiekviena dalyvė ar dalyvis turėtų sumokėti atskirą kurso mokestį.

Ar už kursus gali sumokėti įmonė ir ar tokiu atveju įmonei išrašoma sąskaita faktūra?

Taip, už kursus gali mokėti įmonė. Tokiu atveju įmonei bus išrašyta sąskaita faktūra.

Kokio dydžio grupės dažniausiai dalyvauja „IŠ TYLOS“ rašymo kursuose?

Mums svarbus asmeninis dėmesys kiekvienai dalyvei/iui ir jauki atmosfera, todėl dažniausiai grupelėse kuria ir rašo iki 12 žmonių.

Ar kursas vyks, jei nesusirinks pakankamas dalyvių skaičius?
Nesusirinkus pusei grupės dalyvių kursas neįvyksta ir yra perkeliamas į vėlesnį laiką. Dalyviai visuomet informuojami apie visus pokyčius ir paliekama galimybė rinktis.

Ar kurso dalyviai atgauna sumokėtą mokestį, jei kursas neįvyksta?
Atsitikus tokiai situacijai ir dalyvei/iui jau sumokėjus už dalyvavimą, galima palikti sumokėtą sumą ateityje vyksiančiam tokiamį pačiam kursui arba ją susigrąžinti. Jei dalyviui/ei netinka kiti laikai ir datos, mokestis grąžinamas (jei perkėlimas įvyksta dėl organizatorių kaltės).

Kaip sprendžiama situacija, jei liko mažiau nei savaitė iki kurso pradžios ir dalyvė/is nusprendė nebedalyvauti kurse?
Jei pati/s dalyvė/is nusprendė nebedalyvauti kurse ir apie tai pranešė likus mažiau nei savaitei iki kurso pradžios, dalyvavimo mokestis negrąžinamas. Jei dalyvė/is informuoja apie tokį sprendimą anksčiau (daugiau nei savaitė iki kurso pradžios) – mokestis grąžinamas.

Ar baigus kursą dalyviai gali gauti kurso baigimą liudijantį dokumentą?

Taip, kursą baigę dalyvės ir dalyviai gauna diplomą, liudijantį sėkmingą kurso baigimą ir studijuotas akademines valandas.


Jei turite papildomų klausimų, visada kviečiame kreiptis: [email protected] arba +37065784389 (Martyna)

Man rūpi, kad žmonės keistųsi

Nepriklausoma nuo sociumo statomų rėmų, atvira ir tolerantiška pasauliui, nemokanti pykti ir neabejinga visuomenės problemoms tiek kūryboje, tiek gyvenime – dramaturgė Gabrielė Labanauskaitė. Ji nori, kad žmonės keistųsi, todėl kartu su Vidu Bareikiu repetuoja nepatogias temas atskleidžiantį spektaklį „Žalgirės“, kurio premjera – jau kovo 17, 18, 19 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

Ar įvardintum save pasaulio piliete? Ar esi nusistačiusi prieš kažkokius žmogaus įrėminimus, kad ir profesijos atžvilgiu?

Taip, aš ir esu pasaulio pilietė. Kažkada išvengiau profesinių apibrėžimų, nes daugiau veikiau tarpdisciplininiame lauke, kur sąveikavo skirtingos menų formos, o pastaraisiais metais vėl grįžau prie teksto ištakų, todėl tam tikri apibrėžimai neišvengiami. Tarkim, esu dramaturgė, dėstytoja.

Dramaturgija – labiau amatas ar talentas?

Manau, kad dramaturgija yra amatas, tačiau, kaip ir bet kuriai specialybei, reikia gebėjimų ir talento. Keista, kai klausiama, ar rašytojais gimstama, tačiau neįprasta klausti, ar gimstama chirurgais? Juk chirurgijai, kaip ir dramaturgijai, reikia žinių, amato išmanymo, kantrybės ir intuicijos.

Autoriams būtinas ir gebėjimas, ir tam tikras talentas, ir tam tikras bruožų ar savybių rinkinys, gyvenimiška patirtis, aplinkos stebėjimas. Bet rašymo formos, taisyklės, tradicijos, kaip tu pasirenki medžiagą išdėstyti – tai praktikos ir įgytų žinių dalykas. Juo labiau teatre, kur tu dirbi su komanda ir negali gaišti laiko neišmanėliškiems ieškojimams. Gali eksperimentuoti, išbandyti įvairiausias šiuolaikines formas, tačiau, kad laužytum dramaturgijos taisykles, turi jas pirmiausiai išmanyti.

Nuolat laužai tas taisykles?

Taip (juokiasi). Gal metams bėgant tampu atsargesnė, bet patinka eksperimentuoti.

Pabėgai nuo poezijos prie teatro?